Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"He is young but has experience."

Μετάφραση:Αυτός είναι νέος αλλά έχει εμπειρία.

πριν από 7 μήνες

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/Valentine897317

"αυτός είναι νέος αλλά έχει πείρα" ........Εμπειρία και πείρα έχουν διαφορετική έννοια??

πριν από 6 μήνες

https://www.duolingo.com/I.Schmidt1
I.Schmidt1
  • 25
  • 17
  • 13
  • 6
  • 2
  • 40

Είναι νέος αλλά έχει πείρα - was marked wrong word. can somebody explain why?

πριν από 7 μήνες

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Dimitra956826
Mod
  • 23
  • 23
  • 12
  • 6

Oh, I guess that it might be missing from the alternatives. :/

πριν από 7 μήνες