Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where is your passport?"

Dịch:Hộ chiếu của bạn đâu?

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luyentam

Lần trước tôi dịch là giấy > SAI. Đáp án = CÁI. Lần này tôi dịch CÁI> Sai tiếp. Đáp án Tấm. Bó tay!!!!!

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/.-.kaiz.-.

thiếu chữ của cũng không cho qua

8 tháng trước