Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where is your passport?"

Dịch:Hộ chiếu của bạn đâu?

0
7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luyentam

Lần trước tôi dịch là giấy > SAI. Đáp án = CÁI. Lần này tôi dịch CÁI> Sai tiếp. Đáp án Tấm. Bó tay!!!!!

1
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/.-.kaiz.-.
.-.kaiz.-.
  • 13
  • 12
  • 2
  • 65

thiếu chữ của cũng không cho qua

0
Trả lời7 tháng trước