"Where is your passport?"

Dịch:Hộ chiếu của bạn đâu?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luyentam

Lần trước tôi dịch là giấy > SAI. Đáp án = CÁI. Lần này tôi dịch CÁI> Sai tiếp. Đáp án Tấm. Bó tay!!!!!

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/.-.kaiz.-.

thiếu chữ của cũng không cho qua

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Đề nghị ADMIN nên thống nhất một đáp án. Còn như cảm thấy các từ đồng nghĩa thì cho đúng. Thí dụ như: Tấm, cái, giấy, sổ......

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.