"เมื่อวานตอนเย็นฉันได้ฟังวิทยุเครื่องนี้"

แปลว่า:Yesterday evening, I listened to the radio.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sidney888

เมื่อวานตอนเย็นฉันได้ฟังวิทยุ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AdamWidtso

"Yesterday evening" feels very unnatural. I think I'd probably just say last night

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย