"Đôi khi một khối lượng sẽ biến thành năng lượng."

Dịch:Sometimes a mass will change to energy.

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1012

uhm

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

A mass will sometimes turn into energey???

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.