Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đôi khi một khối lượng sẽ biến thành năng lượng."

Dịch:Sometimes a mass will change to energy.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 965

uhm

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

A mass will sometimes turn into energey???

4 tháng trước