Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đôi khi một khối lượng sẽ biến thành năng lượng."

Dịch:Sometimes a mass will change to energy.

0
7 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 896

uhm

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

A mass will sometimes turn into energey???

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TaeTae-kun
TaeTae-kun
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3

theo định luật E = m C2 của Einstein thì dù là một vật có khối lượng nhỏ đến đâu nếu nhân với bình phương tốc độ ánh sáng sẽ chuyển thành năng lượng cực lớn. Vậy câu nói ở đâu hoàn toàn đúng.

-1
Trả lời7 tháng trước