"How was the party?"

แปลว่า:งานเลี้ยงเป็นอย่างไร

January 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sidney888

ปาร์ตี้เป็นอย่างไรบ้าง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย