"Sheintroducedmetoherboyfriendattheparty."

แปลว่า:เธอได้แนะนำฉันกับแฟนเธอที่งานปาร์ตี้

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sidney888

เค้า คือ ภาษาพูด เอามาเฉลยได้งัย ใครจะไปตอบถูก

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sidney888

เค้า คือ ภาษาพูด เอามาเฉลยได้งัย ใครจะไปตอบถูก

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Piyamas

คำว่าแนะนำ ทำไมถึงไม่ถูก

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Piyamas

ทำไมแนะนำถึงใช้คำผิดแล้วจะให้ทำอย่างไร

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KomkitPras

เธอได้แนะนำฉันกับแฟนเธอที่งานปาร์ตี้ ได้อยู่

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

มั่วตลอด

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย