"She introduced me to her boyfriend at the party."

แปลว่า:เธอได้แนะนำฉันกับแฟนเธอที่งานปาร์ตี้

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sidney888

เค้า คือ ภาษาพูด เอามาเฉลยได้งัย ใครจะไปตอบถูก

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sidney888

เค้า คือ ภาษาพูด เอามาเฉลยได้งัย ใครจะไปตอบถูก

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Piyamas

คำว่าแนะนำ ทำไมถึงไม่ถูก

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Piyamas

ทำไมแนะนำถึงใช้คำผิดแล้วจะให้ทำอย่างไร

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KomkitPras

เธอได้แนะนำฉันกับแฟนเธอที่งานปาร์ตี้ ได้อยู่

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

มั่วตลอด

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย