"Wehadlostthematch."

Dịch:Chúng tôi đã thua trận đấu.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrngNgcPhc1

Chúng tôi đã mất điểm ,không được sao ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Dịch máy móc ghê nhỉ. Xin cập nhật thêm đáp án từ "bại trận"

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.