Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We had lost the match."

Dịch:Chúng tôi đã thua trận đấu.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrngNgcPhc1

Chúng tôi đã mất điểm ,không được sao ?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Dịch máy móc ghê nhỉ. Xin cập nhật thêm đáp án từ "bại trận"

9 tháng trước