1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Skončila jsem školu před měs…

"Skončila jsem školu před měsícem."

Translation:I finished school a month ago.

January 3, 2018

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/alback-isback

proč zde před school není žádný člen?


https://www.duolingo.com/profile/vor23

There is no article in front of "school" because it refers to receiving education in general rather than being focused on a particular school.


https://www.duolingo.com/profile/Jana303159

Co když je řeč o nějaké konkrétní škole? Je to věta vytržená z kontextu, nemůžeme vědět co tím chtěl autor říci a podle mě by věta s "the" měla být uznána.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Těžko, dokončit školu znamená absolvovat vzdělání. V jaké situaci (a prosím detailně jaké věty) byste si představovala, že by to byla kokrétní škola s "the" v angličtině?

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.