Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The boy drinks water."

แปลว่า:เด็กผู้ชายคนนี้ดื่มน้ำ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PimPCN

ไม่จำเป็นต้องมีคำว่า "คนนี้" ก็ได้ค่ะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/UL3j2

จริงด้วย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/moennnn

ไม่มีคำว่า This นะ คนนี้ได้ไง?

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Monday617442

คำตอบแค่ "เด็กผู้ชายดื่มน้ำ"ครับ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BomBomNant

อ้อ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PatchareeR

งงค่ะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Jay784814

เพราะมีThe เฉพาะเจาะจงเลย มีคำว่าคนนี้

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Natthakarn17

น่าจะเพราะเหตุผลนี้

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/BwA5e

55

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Geenatheni

คือไม่มีthisไหม?

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง