"Their car is white."

แปลว่า:รถของพวกเขาเป็นสีแดง

January 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SupapornKa5

Red สีแดง white สีขาว


https://www.duolingo.com/profile/nokball

Wtf? White ขาว. Red แดง


https://www.duolingo.com/profile/charrotcho

white=สีขาวไหม


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

white สีขาว


https://www.duolingo.com/profile/Caliana675690

Your english test was wrong in this part.


https://www.duolingo.com/profile/Rata1

White = สีขาว is not แเดง Red


https://www.duolingo.com/profile/Maiizz2M

White=สีแดง...มันใช่หรอวะ ไอคนทำมันมีสมองเหลือไหมเนี่ย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย