"ฉันหวังว่าเขาชอบเธอ"

แปลว่า:I hope that he likes her.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nokball
  • 7
  • 7
  • 7
  • 5
  • 3
  • 3

"I hope he likes her" is also correct

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย