Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันหวังว่าเขาชอบเธอ"

แปลว่า:I hope that he likes her.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nokball
nokball
  • 7
  • 7
  • 7
  • 5
  • 3
  • 3

"I hope he likes her" is also correct

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา