1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเราไม่ได้เป็นผู้หญิง"

"พวกเราไม่ได้เป็นผู้หญิง"

แปลว่า:We are not women.

January 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/OimJittawa

จำผิด คิดว่า not ต้องมาก่อน are

Learn English in just 5 minutes a day. For free.