"I read her a book."

แปลว่า:ฉันอ่านหนังสือให้เธอฟัง

January 4, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Mcc8ME

ตกลงจะของเธอ หรือจะให้เธอฟัง งง ครับ


https://www.duolingo.com/profile/lFZH19

ถ้าของเธอจะไม่มี a


https://www.duolingo.com/profile/CToei

Her ในที่นี้มันเป็นได้ 2 ความหมายป่าว 1. อ่านหนังสือให้เธอฟัง Her เป็น รูป Objective ของ She 2. อ่านหนังสือของเธอ Her เป็น รูป Prossessive Adj. ของ She

เหมือน -You read me a book (I รูป Obj.) อ่านให้ฉันฟัง Book มี a -You read my book (I รูป Pross. Adj.) อ่านของฉัน Book ไม่มี a

เกี่ยวไหมผู้รู้โปรดชี้แนะด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Den483787

ตรงไหนที่แปลว่า"ให้เธอฟัง"


https://www.duolingo.com/profile/john743730

I read her book.


https://www.duolingo.com/profile/NA2s6

ฉันอ่านหนังสือของเธอ


https://www.duolingo.com/profile/gk7g2

I read a book to her.


https://www.duolingo.com/profile/Jaow8

นั่นดิ ถ้าอ่านหนังสือของเธอ ก็ต้อง I read her book. เนาะ


https://www.duolingo.com/profile/6cSz3

"ให้เธอฟัง" ยังไงอ่ะ ถ้าเราแปลมันแปลว่า "ฉันอ่านหนังสือของเธอ" แต่งงกับคำนี้นะ Listen ก็ไม่มี แต่คำว่าฟังมาจากไหน


https://www.duolingo.com/profile/Fuku320747

I rad her book = ฉันอ่านหนังสือของเธอ/หล่อน


https://www.duolingo.com/profile/Onsirin

I read her a book. (1)ฉันอ่านหนังสือของเธอ (2)ฉันอ่านหนังสือให้เธอฟัง

"เหมือนมันแปลได้สองแบบ"


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

กินจุดเลยยจ้าา.....


https://www.duolingo.com/profile/SamaiMalim

เริ่มโง่แล้วกูว่า


https://www.duolingo.com/profile/SamaiMalim

ตอบถูกก็ไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/Ih0V6

งงแป๊ปป


https://www.duolingo.com/profile/Yokk10

มันไม่ใช่แล้ว


https://www.duolingo.com/profile/eXR19

เริ่มสับสนกับคุณภาพของแอปแล้วนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/SirNamblin

เริ่มงง แค่กๆ


https://www.duolingo.com/profile/YOLLA207788

เอิ่มมม


https://www.duolingo.com/profile/mukky26

ฉันอ่านหนังสือเธอ


https://www.duolingo.com/profile/PuiNutkandaa

งงด้วยคน


https://www.duolingo.com/profile/Koyy220234

ไม่ งง คนเดียว ดีใจ


https://www.duolingo.com/profile/SittinunRu

เวร ให้เธอฟัง


https://www.duolingo.com/profile/7oPK12

อันนี้คือ ผมเหม่อเลย


https://www.duolingo.com/profile/OamwaritSr

ผิตตรงสระไอ ไม้ม้วน กับไม้มะไร เซง555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย