Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"In a few days, the baby will be able to walk."

Dịch:Trong một vài ngày, em bé sẽ có thể bước đi.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 944

In a few days, the baby will possibly walk.

8 tháng trước