Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mẹ của tôi có một máy cà phê hiện đại."

Dịch:My mother has a modern coffee machine.

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/wolverine211

Can anyone tells me what a coffee machine is ?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Khoa347

Coffee machine = máy pha cà phê

1 tháng trước