Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The boy eats breakfast."

แปลว่า:เด็กผู้ชายกินข้าวเช้า

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/danai616640

เขียนถูกก็ไม่ให้ผ่านแก้ใขด้วย

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BonNie181652

เขียนถูกแล้วอ่ะ งง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pear_warum

เขียนถูกแต่ไม่ผ่านไห้

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pompam130556

งง

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา