"The boy eats breakfast."

แปลว่า:เด็กผู้ชายกินข้าวเช้า

January 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/danai616640

เขียนถูกก็ไม่ให้ผ่านแก้ใขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/BonNie181652

เขียนถูกแล้วอ่ะ งง


https://www.duolingo.com/profile/pear_warum

เขียนถูกแต่ไม่ผ่านไห้


https://www.duolingo.com/profile/onni686852

เราเขียน เด็กผู้ชายทานอาหารเช้าผิด ต้องเขียนว่ากินใช่ป่ะ?


https://www.duolingo.com/profile/6r1a1

ครับ แล้วแต่มันให้มาหรอครับ ของผมมันเป็น เด็กผู้ชายกินข้าวเช้า


https://www.duolingo.com/profile/SuperThai

เขียนถูกแล้วอะ


https://www.duolingo.com/profile/noina990920

เขียนถูก แต่ไม่ให้ผ่าน คืออะไร


https://www.duolingo.com/profile/Fon215577

เขียนถูกแล้ว งง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย