Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The boy eats breakfast."

แปลว่า:เด็กผู้ชายกินข้าวเช้า

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/danai616640

เขียนถูกก็ไม่ให้ผ่านแก้ใขด้วย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BonNie181652

เขียนถูกแล้วอ่ะ งง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pear_warum

เขียนถูกแต่ไม่ผ่านไห้

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา