"My parents will drink beer tonight."

แปลว่า:คืนนี้พ่อแม่ของฉันจะดื่มเบียร์

January 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Phatcharap11

parents หมายถึงผู้ปกครองได้ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/tanawat6

ใช่ครับ เค้าไม่ค่อยใช้ mom and dad กัน


https://www.duolingo.com/profile/TanJAGUAR

What about will+v.ing ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย