"My father will try to sleep."

แปลว่า:คุณพ่อของฉันจะลองนอน

January 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Phatcharap11

try น่าจะใช้คำว่า "พยายาม" ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย