"We drink water."

แปลว่า:พวกเราดื่มน้ำ

January 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oom857255

ฉันตอบถูกแล้วแต่ทำไมบอกว่าผิดล้ะ


https://www.duolingo.com/profile/MING542655

นั้นสิ


https://www.duolingo.com/profile/PhianwitTh

ควรปรับปรุงบ้างนะ


https://www.duolingo.com/profile/Fq5k1

ฉันตอบถูกแล้วทำไมถึงผิดละ


https://www.duolingo.com/profile/PhianwitTh

ติ้งต๊องหลายข้อ


https://www.duolingo.com/profile/PhianwitTh

เซ็งแม่งไม่เล่นแระน่าเบื่อ


https://www.duolingo.com/profile/nnLif7

ต้องตะโกน


https://www.duolingo.com/profile/Succxxd13

พวกเราดื่มนํ้า = ผิด พวกเราดืมนำ = ผิด พวกเราดื่มนำ้ = ผิด พวกเราดืมนํ้า = ผิด

<h1>อันไหนมันถูกล่ะะ พิมพ์จนไม่รู้กี่รอบTT</h1>
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย