"ผู้หญิงคนนี้พูด"

แปลว่า:The woman speaks.

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AppleMobil

This woman speaks

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jira325718

The woman speaks

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mcc8ME

ผู้หญิง ทำไมใช้ girl

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kimmi1989

This woman speaks.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/GCC910

บทเรียนก่อน girl=เด็กผู้หญิง แล้วทำไมบทเรียนนี้ girl=ผู้หญิง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TruzherQru

ทำไมบทนี้ girl = ผู้หญิง ?

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinFreedom

เริ่มงง speak เติม s กับ ไม่เติม s

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WimarakPoo

น่าจะเป็น This woman speaks. มากกว่า

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย