Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ผู้หญิงคนนี้พูด"

แปลว่า:The woman speaks.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AppleMobil

This woman speaks

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jira325718

The woman speaks

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mcc8ME

ผู้หญิง ทำไมใช้ girl

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kimmi1989

This woman speaks.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/GCC910

บทเรียนก่อน girl=เด็กผู้หญิง แล้วทำไมบทเรียนนี้ girl=ผู้หญิง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TruzherQru

ทำไมบทนี้ girl = ผู้หญิง ?

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinFreedom

เริ่มงง speak เติม s กับ ไม่เติม s

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา