"Είναι ήδη ένδεκα."

Μετάφραση:It is already eleven.

1/8/2018, 6:13:17 AM

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/JacobPast177
 • 25
 • 22
 • 13
 • 13
 • 6

They are already eleven;

1/8/2018, 6:13:17 AM

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
 • 25
 • 24
 • 14
 • 7

Yes. I feel like this one is refering to time, which is why it's is used.

1/12/2018, 9:25:16 AM

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 320

Added and thank you.

9/4/2018, 3:54:21 PM
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.