"I need good advice."

แปลว่า:ฉันต้องการคําแนะนําดีๆ

January 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PiTT_PoL

พิมพ์ตามเฉลยยังผิดอีกแก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/pratthana1

ทำไมถึงผิดช่วยตรวจสอบด้วย


https://www.duolingo.com/profile/ImTaew

แก้ให้ด้วยค่ะ ภาษาผิดเยอะมากมีหลายPart สงสัยจะไม่ให้ good review app นี้แล้วนะ ผิดจนน่าเบื่อ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย