"Η ύπαρξη του είναι απαραίτητη ακόμα και βολική."

Μετάφραση:His existence is necessary and even convenient.

πριν από 11 μήνες

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/TTroK6VC

Δέν ξέρω Τί ζητάτε; Πολλές φορές ενώ η απάντηση είναι σωστή ,τό εμφανίζει ως λάθος καί δέν μάς επιτρέπει νά προχωρήσουμε. Επίσης άν η μετάφραση π.χ τού sorry λυπούμαι πού ελληνικά είναι σωστό τό βγάζει λάθος γιατί θέλετε νά γράψουμε λυπάμαι...! Αυτά είναι λίγο εκνευριστικά.

πριν από 11 μήνες

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Dimitra956826
Mod
  • 24
  • 24
  • 14
  • 7

Το μάθημα έχει τουλάχιστον 2000 λέξεις, από 3 προτάσεις η καθεμία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάνω από 6000 προτάσεις, και άλλες τόσες εναλλακτικές. Καταλαβαίνεις λοιπόν (εσύ και οποιοσδήποτε άλλος που μαθαίνει αγγλικά), ότι για να φτιαχτεί ένα μάθημα, ειδικά στα αρχικά στάδια, δεν μπορούν να προστεθούν όλες οι πιθανές εναλλακτικές, αλλά μόνο οι πιο συνηθισμένες (και σωστές). Το λυπούμαι δεν είναι λάθος, αλλά σίγουρα δεν είναι πιο συνηθισμένο από το λυπάμαι. Γι αυτό λοιπόν, αντί να ψάχνουμε λιγότερο συχνές μεταφράσεις, καλύτερα να χρησιμοποιούμε τις συνηθισμένες.

πριν από 10 μήνες

https://www.duolingo.com/Katerina179084

Η σωστή πρόταση είναι: Η ύπαρξη του είναι απαραίτητη, ακόμα και βολική. η μετάφραση για αυτό που ζητάτε είναι: His existence is still necessary and convenient

πριν από 9 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.