Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Doctors agree that running is good for health."

Dịch:Các bác sĩ đồng ý rằng chạy bộ thì tốt cho sức khỏe.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 947

Doctors agree that smoking is not good for health.

8 tháng trước