"Doctors agree that running is good for health."

Dịch:Các bác sĩ đồng ý rằng chạy bộ thì tốt cho sức khỏe.

10 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 988

Doctors agree that smoking is not good for health.

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.