Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I have a musical instrument."

แปลว่า:ฉันมีเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่ง

0
7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/LynnaVanij

ฉันมีอุปกรณ์ดนตรีเครื่องหนึ่ง

0
ตอบกลับ7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา