https://www.duolingo.com/NgThoChi2

"We were not students."

11 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgThoChi2

We were a teacher có ngĩa nào khác vậy các bạn?

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.