Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/NgThoChi2

"We were not students."

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgThoChi2

We were a teacher có ngĩa nào khác vậy các bạn?

9 tháng trước