Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"แต่ละประเทศสวยงาม"

แปลว่า:Each country is pretty.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phatcharap11

ต้องคำที่กำหนดมาให้หรือค่ะ pretty กับ beautiful ความหมายมันไม่เหมือนกันหรือ เป็น adjective เหมือนกัน ทำไมใช้แทนกันไม่ได้

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา