"แต่ละประเทศสวยงาม"

แปลว่า:Each country is pretty.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phatcharap11

ต้องคำที่กำหนดมาให้หรือค่ะ pretty กับ beautiful ความหมายมันไม่เหมือนกันหรือ เป็น adjective เหมือนกัน ทำไมใช้แทนกันไม่ได้

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/notto12

เห็นด้วยครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย