Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We finished the task."

Dịch:Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

8 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethanh525732

Đúng đáp ân mà cứ bảo sai là sao

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/lethanh525732

Đúng đáp án mà cứ nói sai là sao?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ cũg ko đc

7 tháng trước