"We finished the task."

Dịch:Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

10 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethanh525732

Đúng đáp ân mà cứ bảo sai là sao

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/lethanh525732

Đúng đáp án mà cứ nói sai là sao?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ cũg ko đc

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.