Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giúp tôi một tay!"

Dịch:Give me a hand!

7 tháng trước

0 Nhận xét