Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giúp tôi một tay!"

Dịch:Give me a hand!

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yninh6

Give me a hand! Give me a hand.

1 tháng trước