"Giúp tôi một tay!"

Dịch:Give me a hand!

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yninh6

Give me a hand! Give me a hand.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/khue3
  • 25
  • 4
  • 3

MI MI HƯ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

Help me one hand lại không được chấp nhận.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/nhi608546

Help me with a hand không được ư

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.