"He has an apple."

แปลว่า:เขามีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

January 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/prawa5

งง คำว่า has an


https://www.duolingo.com/profile/Note44785

น่าจะใช้an แทน​ a เพราะapple ขึ้นต้นด้วยสระa e I o​ u ส่วน​ has ใช้กับ​he. She. It. และ​ have. ใช้กับ​ I. You. We. They (ถ้าผิดพลาดก็ขออภัย​และ ผู้รู้ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ)


https://www.duolingo.com/profile/firstka27

เขามีเเอปเปิ้ลลูกนึงก็น่าผ่านเเล้วปะ ยังดันไม่ผ่านอีก เเล้วกูจะเล่นต่อไงเนี่ย


https://www.duolingo.com/profile/Nutty539629

อ่านยากจัง


https://www.duolingo.com/profile/FlukAtthaw

คนที่ไม่ได้ ให้ลอง พิมพ์ สระ แ- เเทนการกดสระ เ- 2ครั้ง ดูน้ะคะ รับลองได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย