Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/-...Yuuki...-

20 Bức ảnh chứng minh rằng thiên nhiên không quan tâm về những gì con người muốn.

Hello mn!!! Lâu rồi Yuu không thăm duolingo, nhân dịp gặp lại này Yuu sẽ đăng một bài đăng nho nhỏ dành cho mn.

20 Bức ảnh chứng minh rằng thiên nhiên không quan tâm về những gì con người muốn.

1.An apple orchard in Ireland after Hurricane Ophelia

Một vườn táo ở Ireland sau cơn bão Ophelia

2."I came to work, and the door was covered with snow."

"Tôi đã đến chỗ làm, và cánh cửa thị bị phủ tuyết."

3.When your insurance plan doesn’t cover a flood:

Khi kế hoạch bảo hiểm của bạn không tính tới một cơn lũ:

4.A frozen waterfall

Một thác nước đóng băng

5.The Algerian desert: sand was covered with snow and looks like tiramisu.

Sa mạc Algeria: cát bị tuyết phủ trông giống như những chiếc bánh tiramisu.

6.This is not the end of the world. It’s just the sky after Hurricane Ophelia.

Chưa phải là tận thế đâu. Chỉ là bầu trời sau cơn bão Ophelia thôi.

7.Yes, this is snow.

Đúng, đây là tuyết

8.Xavier, a very precise storm

Xavier, một cơn bão rất chính xác

9.The snow fell in a very thin line in Ohio.

Tuyết rơi thành một đường rất mỏng ở Ohio

10.This is what a rainbow can look like.

Một chiếc cầu vồng trông như thế này đây.

11.The rain turned this yard into a van Gogh painting.

Mưa đã biến cái sân này thành bức tranh một bức sơn dầu của Van Gogh.

12.Just a little rain in Ireland

Chỉ là một cơn mưa nhỏ ở Ai-len thôi

13.A rainbow dome in the sky in Australia

Một vòm cầu vồng trên bầu trời ở Úc

14.Somebody "whipped" the clouds in Kamchatka.

Ai đó "đã quật tung" những đám mây ở Kamchatka

15.Hurricane Matthew decided to change the landscape design a little.

Bão Matthew đã quyết định thay đổi thiết kế cảnh quan một chút.

16."Don’t worry! It’s just a shower."

"Đừng lo lắng, chỉ là một buổi tắm táp thôi mà."

17.Unfortunately, trees can’t read.

Thật không may, cây cối không thể đọc.

18.Is Apple opening new markets?

Apple đang mở thị trường mới chăng?

19.Now you know what a firefly looks like.

Bây giờ bạn đã biết một con đom đóm trông giống như thế nào rồi đấy.

20.Someone is flushing the toilet in heaven.

Ai đó đang xả nhà vệ sinh trên thiên đàng.

Source

Thank

you

for watching!!!!!

Love

Yuuki

0
7 tháng trước
8

28 Nhận xét