Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn thật là mạnh mẽ!"

Dịch:You are so strong!

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tinHuynh18

Tại sao mình ghi thiếu so thì k đc v

8 tháng trước