"Tomorrow in the afternoon"

แปลว่า:วันพรุ่งนี้ตอนบ่าย

January 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/artisevery

เฉลยไม่ตรงกันอีก afternoon มันต้องหลั่งเที่ยงไปแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/JnSaifah

ผมว่าผมตอบถูกนะแต่ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/wassana882326

ตอนบ่ายวันพรุ่งนี้ก็ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย