"They read her a magazine."

แปลว่า:พวกเธออ่านนิตยสารให้เธอ

January 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Hon362

They = พวกเขา


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

They แปลว่า พวกเขา เป็นบุรุษสรรพนามที่3 ถ้าจะใช้ พวกเธอ ควรใช้คำว่า you ซึ่งเป็นสรรพนาม บุรุษที่2


https://www.duolingo.com/profile/MiaowKrit

ทำไงจะถูกเนี่ย they ...

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย