"He will cook tonight."

แปลว่า:เขาจะทำอาหารคืนนี้

January 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/luckiemini

เราพิมพ์คำตอบถูกแล้วทำไมมันผิดอ่าาา


https://www.duolingo.com/profile/poochita

เหมือนกันเลย. งงงงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย