"Kobieta chodzi a mężczyzna biega."

Tłumaczenie:The woman walks and the man runs.

11 miesięcy temu

13 komentarzy


https://www.duolingo.com/kgshef
kgshef
 • 20
 • 15
 • 14
 • 8
 • 6
 • 6
 • 4

Myślę, że the woman is walking and the man is running też powinno być akceptowane.

11 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/Yola448704
Yola448704
 • 25
 • 25
 • 10
 • 38

kgshef, tak, polskie zdanie, w zależności od kontekstu, może być rozumiane dwojako, dlatego, że po polsku można "chodzić" i "biegać" codziennie, ale też i teraz, w tej chwili.
Polskie formy czasowników "chodzenie" czy "bieganie" opisują czynności, które mogą powtarzać się zarówno w chwili obecnej, jak
i zwyczajowo, rutynowo, codziennie. Zatem poprawne będą oba tłumaczenia:

Kobieta chodzi (do pracy), a mężczyzna biega - The woman walks and the man runs (to work)

Kobieta chodzi (teraz od sklepu do sklepu), a mężczyzna biega (naokoło parku) - The woman is walking now (from one store to the other) and the man is running (around the park now)

8 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 9
 • 5
 • 1211

Nie w tym wypadku.

Polskie czasowniki ruchu sprawiają duży kłopot przy tłumaczeniu z języka angielskiego oraz na język angielski, ponieważ w j. polskim istnieją 3 grupy czasowników niedokonanych:

 • omnitemporalne: np. "mieć" - mogą opisywać coś, co zawsze jest słuszne (np. "kwadrat ma 4 boki")
 • aktualne: np. "iść" - opisują czynność trwającą w danym momencie (np. "iść podskakując"), lub ruch w określonym kierunku (np. "iść do szkoły", "iść na wschód")
 • habitualne: np. "chodzić" - opisują czynność powtarzalną lub ruch powtarzalny (np. "chodzić do szkoły"), lub ruch w nieokreślonym kierunku (np. "chodzić po parku", "chodzić w kółko").

Takie grupy czasowników w ogóle nie istnieją w j. angielskim. W języku angielskim do opisania czynności powtarzalnej stosuje się czas gramatyczny Simple Present, a do opisania czynności aktualnej - czas gramatyczny Present Continuous. Co gorsza, niektóre polskie czasowniki mają jedną formę wyrażającą czynność powtarzaną regularnie oraz drugą dla wyrażenia czynności powtarzającej się w sposób nieregularny. Widać to na poniższym zestawieniu:

Czasownik angielski Polski czasownik habitualny Polski czasownik aktualny
to walk chodzić, spacerować iść
to go on foot chodzić, chadzać iść
to drive; to ride jeździć jechać
to go by vehicle jeździć jechać
to run biegać biec, uciekać
to swim; to sail pływać płynąć
to fly; to rush latać lecieć
to carry by person nosić nieść
to carry by wehicle wozić wieźć
to transport wozić wieźć
to read czytać, czytywać czytać
to eat jeść, jadać jeść
to drink pić, pijać pić

Jeśli zatem w polskim zdaniu zostanie użyta forma habitualna - na język angielski może być przetłumaczona na czas typu Simple - w tym wypadku Simple Present:

 • Codziennie chodzę na spacer - I go for a walk every day
 • Na śniadanie jadam owsiankę - I eat porridge for breakfast
 • Do pracy jeżdżę na rowerze - I ride my bike to work

Jeżeli natomiast w zdaniu polskim użyto formy aktualnej - na język angielski należy to przetłumaczyć stosując czas typu Continuous - tu Present Continuous:

 • Teraz idę na spacer - I am going for a walk now
 • Jem owsiankę - I am eating my porridge
 • Teraz jadę rowerem do domu - I am riding my bike home
11 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/Yola448704
Yola448704
 • 25
 • 25
 • 10
 • 38

Twój komentarz dla kgshef nie jest poprawny.
Widać wyraźnie, że "polskie czasowniki ruchu sprawiają Tobie wiele kłopotów w tłumaczeniu" z języka polskiego na angielski
i odwrotnie, dlatego, że ich nie rozumiesz.

Podajesz dziwne nazwy trzech grup czasowników (pewnie za Wikipedią), z których tylko słowo "aktualny" (obecny, teraźniejszy) można znaleźć w słownikach języka polskiego.

Popełniasz błąd zakładając, że te grupy czasowników wzajemnie się wykluczają, dlatego całe rozumowanie prowadzi do błędnych wniosków.
Fakt, że czasownik opisuje powtarzającą się czynność nie eliminuje możliwości zastosowania go do opisu czynności w chwili obecnej, teraz. Wobec tego, "zestawienie czasowników"
nie jest kompletne.

To, co nazywasz "Polski czasownik aktualny" to są czasowniki opisujące czynność o pojedynczym charakterze (coś, co się robi raz) a opisywana czynność dzieje się "teraz, obecnie", ale... może też dziać się rutynowo (może być tłumaczona równie dobrze na czas Simple present jak i Present Continuous).

to carry by vehicle - wozić (poprawki w pisowni)
to transport - wozić (poprawka w pisowni)

Sama forma polskiego czasownika nie może decydować o tym,
na jaki czas angielski się tłumaczy. Proszę zauważ:

Codziennie chodzę na spacer - I go for a walk every day
Teraz chodzę po parku - I am walking around the park now

Codziennie jem owsiankę - I eat oatmeal every day
Teraz jem owsiankę - I am eating oatmeal now

Słowa typu "jadać, pijać, sypiać, czytywać" opisują czynność powtarzaną od czasu do czasu, nieczęsto, sporadycznie, ale nie rutynowo.
Są to bardzo mało znane słowa, spotykane w klasyce literackiej, ale nie w codziennym języku. Dziwne, że wymagasz ich używania w tłumaczeniach zdań w czasie Simple Present. Nie ma takiej potrzeby. Czasowniki "jeść, pić, spać, czytać" świetnie się do tego nadają.

Poza tym, jeździ się samochodem, autobusem, pociągiem, tramwajem, kolejką, ale, do pracy i do domu, na rowerze.

8 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 9
 • 5
 • 1211

Po raz kolejny powtarzasz swoje zarzuty wobec moich wyjaśnień, a opierasz się chyba tylko na swoich przekonaniach. Może zajrzyj do jakiegoś podręcznika gramatyki języka polskiego, najlepiej gramatyki porównawczej z językiem angielskim. Ja np. korzystałem między innymi z "A Grammar of Contemporary Polish", Oscar E. Swan oraz z opracowań gramatycznych Grzegorza Jagodzińskiego. Twoja uwaga "to, że czasownik opisuje powtarzającą się czynność nie eliminuje możliwości zastosowania go do opisu czynności w chwili obecnej" dokładnie pokrywa się z zawartością tabeli - patrz 3-cia jej kolumna, czasowniki inne niż czasowniki ruchu. Bo czasowniki ruchu są szczególną grupą czasowników w języku polskim. A zestawienie jest "niekompletne", bo moim celem nie jest przepisywanie listy czasowników języka polskiego, np. z podziałem na ich typy w obrębie grupy aspektowej.

Narodowy Korpus Języka Polskiego zawiera zarówno przykłady frazy "jechać rowerem" (252 przykłady) jak i "jechać na rowerze" (143 przykłady). Możemy się też wymieniać na uszczypliwości - "chodzenie" i "bieganie" to nie czasowniki, tylko rzeczowniki odczasownikowe. Jeśli zaś coś mi sprawa kłopoty, to zwracając mi na to uwagę, powinnaś zastosować formę "Ci", a nie "Tobie". Jeśli chodzi o czasowniki "jadać" czy "pijać", których użycie po raz kolejny mi wytykasz - to naprawdę nie jest moja wina że Ty ich nie używasz. Ja używam i nie mam zamiaru z nich rezygnować.

6 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/Dyrszlak

Na pewno masz dużo racji. Ale Yola448704 też ją ma (pomijam nieco obraźliwy charakter jej wypowiedzi). Język polski ma trochę drobnych niejasności w gramatyce i niestety, ale zdanie "właśnie chodzę po parku i wożę synka w wózeczku, żeby zasnął" pomimo użycia niezgodnych form i czasów z Twoją tabelką, jest jak najbardziej poprawne i moim zdaniem należałoby je przełożyć na angielski w czasie Present Continuous. Mylę się?

4 miesiące temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 9
 • 5
 • 1211

Masz słuszność. Wprowadziłem stosowne uzupełnienie: czasowniki ruchu habitualne oznaczają albo ruch powtarzalny, albo ruch w nieokreślonym kierunku (np. "chodzić w kółko", "chodzić po parku"). Czasowniki ruchu aktualne oznaczają albo ruch wykonywany w danym momencie, albo ruch w określonym kierunku (np. "idę do parku").

2 miesiące temu

https://www.duolingo.com/buskes76

W polskim zdaniu do tłumaczenia brak kontekstu czy sytuacji czy dzieje się to konkretnie teraz czy jest to czynność zwyczajowa ~ powtarzalna zatem powinno zaliczać tłumaczenia zarówno z użyciem Present Continuous jak i Present Simple

3 tygodnie temu

https://www.duolingo.com/Martyna274951

Tak, ale ten dział dotyczy czasu Present Simple

4 miesiące temu

https://www.duolingo.com/Patryk913034

Zapamiętajcie sobie: 3 os. l.poj = czasownik z końcówką -s np: Kate runs.

10 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/buskes76

Dodajmy już dotyczy to tylko; 3 os l.poj. w czasie Present Simple a ponadto tylko zdań w których nie użyto posiłkowego "does" gdyż jak widać to właśnie on przejmuje końcówkę "-es"

3 tygodnie temu

https://www.duolingo.com/buskes76

W polskim zdaniu do tłumaczenia brak kontekstu czy sytuacji czy dzieje się to konkretnie teraz czy jest to czynność zwyczajowa ~ powtarzalna zatem powinno zaliczać tłumaczenia zarówno z użyciem Present Continuous jak i Present Simple

3 tygodnie temu

https://www.duolingo.com/Dyrszlak

W pewnym stopniu na czas gramatyczny wskazują użyte w zdaniu czasowniki. Kobieta chodzi, bez wyraźnego okolicznika czasu domyślnie wskazuje na czynność zwyczajową. Gdyby to orzeczenie brzmiało: idzie - domyślnie prawidłowym tłumaczeniem byłby czas Present Continuous. Podobnie jest z drugim zdaniem. Mężczyzna biega, bez okolicznika czasu domyślnie wskazuje na czynność zwyczajową. Użycie okolicznika czasu, np. przysłówka "teraz", wskazałoby wyraźnie na czas P.C. Albo zmiana orzeczenia na czasownik biegnie (bez wątpienia tłumaczenie musiałoby być w czasie P.C.) A tak, to raczej pasuje prosty teraźniejszy. (S.P.)

3 tygodnie temu
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.