"in summer"

แปลว่า:ในฤดูร้อน

January 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/aom913234

ไม่ถูกตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ในหน้าร้อน


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

มั่วจัดๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย