"Jak stará byla?"

Translation:How old was she?

January 13, 2018

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Eliska566142

If the questioner was referring to a feminine-gender object, could "How old was it?" not be correct?

January 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Jak stará byla ta pračka? I think you are right. "it", should be correct, "were they" should be as well. Did you report?

January 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/jenda48

Ale ten český překlad je příliš strojový, byť správný. Pokud by se ta otázka týkala osoby či věci ženského rodu, tak překlad by měl být " Jak byla stará. (Ta osoba, žena, věc). Teprve u věty, která je větou rozvitou, nikoliv holou, (ta zde ale není) bych přijímal překlad "jak stará byla...., ta,". Tudíž určitě bych to nedal jako hlavní překlad.

October 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

To není pravda, čeština je mnohem bohatší, než se v mnoha příspěvcích zdáte naznačovat. Mnohdy lze použít vícero slovosledů a toto je jeden z těch případů.

October 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/jenda48

Nemluvíme ale zde o košatosti jazyka, nýbrž o hlavním překladu a jeho případné četnosti. Přece se zde neučí žádná poetická tvorba. Znovu říkám, překlad je správně, považuji jej jako hlavní za nevhodný.

October 29, 2018
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.