Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi cho họ xem đôi giày của mình."

Dịch:We show them our shoes.

8 tháng trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhtnt2

We show them our shoes

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoa274047

Á, mình có linh cảm là sai mà

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/miamartinnnn

của mình chứ có phải của chúng mình đâu nhỉ @@

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnDangCom

Tui gõ là we show them our shoes nó bảo sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/chien887150

Của mình = của tôi

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/phungaovlo

Minh viet dung r ma

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThoMy84429

We show them our shoes

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/doanhaian

We show them our shoes

2 tuần trước