"Chúng tôi cho họ xem đôi giày của mình."

Dịch:We show them our shoes.

10 tháng trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhtnt2

We show them our shoes

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/miamartinnnn

của mình chứ có phải của chúng mình đâu nhỉ @@

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/bauwLV
bauwLV
  • 11
  • 19

Mk cũng nghĩ như b

1 ngày trước

https://www.duolingo.com/hoa274047

Á, mình có linh cảm là sai mà

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnDangCom

Tui gõ là we show them our shoes nó bảo sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/chien887150

Của mình = của tôi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/phungaovlo

Minh viet dung r ma

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThoMy84429

We show them our shoes

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhaian

We show them our shoes

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/34FILi

Kho nho wa

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.