"ฉันคงจะได้เขียนงานนั้นปีก่อน"

แปลว่า:We would have written the piece last year.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chabathip

ฉัน -i เรา -we

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

แก้ไขด่วน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Wilawan20
Wilawan20
  • 23
  • 6
  • 2
  • 118

I = ฉัน

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuttirakCh
SuttirakCh
  • 14
  • 14
  • 12
  • 254

I would have written the piece last year.

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย