"Not until you say you love me."

แปลว่า:ไม่ จนว่าเธอจะพูดว่าเธอรักฉัน

January 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/5o6K

จนกว่าไม่ไช่เหรอ?


https://www.duolingo.com/profile/Aob599677

พิมพ์ตก


https://www.duolingo.com/profile/Aob599677

เธออออ ก.ไก่หาย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย