Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Not until you say you love me."

แปลว่า:ไม่ จนว่าเธอจะพูดว่าเธอรักฉัน

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/5o6K

จนกว่าไม่ไช่เหรอ?

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aob599677

พิมพ์ตก

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aob599677

เธออออ ก.ไก่หาย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา