"Not until you say you love me."

แปลว่า:ไม่ จนว่าเธอจะพูดว่าเธอรักฉัน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/5o6K

จนกว่าไม่ไช่เหรอ?

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aob599677

พิมพ์ตก

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aob599677

เธออออ ก.ไก่หาย

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย