Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"คุณกินแซนด์วิชปลาอันหนึ่ง"

แปลว่า:You eat a fish sandwich.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Bee94928

วัดดูยูมี

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/bOWE544843

วัด

วันที่แล้ว