"คุณกินแซนด์วิชปลาอันหนึ่ง"

แปลว่า:You eat a fish sandwich.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Bee94928

วัดดูยูมี

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/bOWE544843

วัด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย