Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง"

แปลว่า:I eat an apple.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น