1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ฉันกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง"

"ฉันกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง"

แปลว่า:I eat an apple.

January 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pukk17

ทำไมถึงใช้anคะ ใช่ที่ท่องไหมa e i o uพวกสระนำหน้าต้องใช้anถ้าไม่ใช้สระนำหน้าก็ใช้a is


https://www.duolingo.com/profile/_JJii_

A, E, I, O, U = ใช้ an นำหน้า ที่เหลือ ใช้ A นำหน้าค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/bank339205

ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u ต้องใช้ an เช่น an umbella ที่ไม่ใช่สระ ก้ a banana


https://www.duolingo.com/profile/BankChangk

ทำไมใช้eatingหรอครับ ทำไมไม่ใช้แค่eat แต่กลับเพิ่มing


https://www.duolingo.com/profile/AronNa6

เพราะว่ากำลังกินไง


https://www.duolingo.com/profile/_JJii_

เติม -ing หลัง กิริยา = กำลังทำอยู่ เช่น eat = กิน eating = กำลังกิน drink = ดื่ม, drinking = กำลังดื่ม


https://www.duolingo.com/profile/jubjang970356

ฉันกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง I am eat an apple. มันไม่ถูกหรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/_JJii_

ถ้าจะใช้ I am กิริยา ต้อง +ing ต่อท้ายค่ะ ในกรณี ใช้ได้ 2 แบบ คือ I am eating an apple = ฉันกำลังกินแอปเปิ้ล หรือ I eat an apple = ฉันกินแอปเปิ้ล ถ้าตัด am ออก ไม่ต้องใส่ ing หลังกิริยา


https://www.duolingo.com/profile/Phakinsrih

ไม่ใช้ eats หรอครับ apple มีลูกเดียว


https://www.duolingo.com/profile/_JJii_

กิริยาผันตามประธานค่ะ ในกรณีประธานคือ I ต้องเป็น I eat ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Finall3rea

กริยาเติม s ใช้กับประธานเอกพจบุคคลที่สาม(มีคนเดียวและเป็นคนที่เรากล่าวถึง)เท่านั้นครับ คือ he she it หรือชื่อบุคคล และต้องเป็น simple tense ด้วยครับ


https://www.duolingo.com/profile/Aoi686769

ก็ตอบถูกทำไมบอกไม่ถูกต้อง


https://www.duolingo.com/profile/Aoi686769

l eat an apple. ถูกใช่ไม๊เค้าบอกเราผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย