Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เสื้อโค้ทตัวนี้ไม่ใช่ของคุณ"

แปลว่า:This coat is not yours.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phatcharap1

ทำไม yours ต้อง เติม s

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NongyingJa

ทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา