"He writes about our age."

แปลว่า:เขาเขียนเกี่ยวกับยุคสมัยของพวกเรา

January 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

Age, era, peroid แปลว่ายุคสมัยได้นาจา


https://www.duolingo.com/profile/nidnid8

งง ยุคสมัยจากคำใหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย