Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We have food."

แปลว่า:พวกเรามีอาหาร

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/wut399421

คือ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/aenjoy

พวกเรากินอาหาร

<h1>แบบนี้ก็แปลได้อีกแบบไม่ใช่หรอคะ</h1>
1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/malina555426

งงเลย

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/JLiO368500

ไม่มีตัว''​ อ''​

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา