"Who will swim tonight?"

แปลว่า:ใครจะว่ายน้ำคืนนี้

January 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/c0jG5

ตอบถูกยังบอกว่าไม่ถูกโกงกันนี่หว่า


https://www.duolingo.com/profile/ngar451359

ใครจะว่ายน้ำคืนนี้ .....ถูกนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/Maki465714

ถ้ามีคำว่า นํ้า ทีไรนะ คำตอบผิดทุกที จนต้องอาศัยพูดแปลจากไมค์แทนจึงผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย