Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I do not have apples."

แปลว่า:ฉันไม่มีแอปเปิ้ล

0
6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Aom174226

ก้อตอบถูกนี่นา...เเก้ไขด้วย

0
ตอบกลับ6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา